Koperasi Kita Komitmen Kita
Koperasi Celcom Berhad 4, Jalan Kent 5, Off Jln Maktab, 54000 Kuala Lumpur Phone03-2694 3388PEMBIAYAAN PERIBADI I-BANK RAKYA

PEMBIAYAAN KOPERASI - TAWARRUQ

Had Kemudahan
- Minima RM3,000.00
- Maksima RM50,000.00 (Berpandukan kepada jumlah caruman anggota)

Tempoh
- Maksima 3 Tahun
Kadar Faedah
- 5% setahun
Yuran Proses
- RM30.00
Kelayakan
-Disahkan dalam jawatan
-Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)
Jaminan
- Tiada penjamin
Dokumen Wajib
- Salinan Kad Pengenalan
- Salinan Slip Gaji terkini
- Salinan Kad Pekerja
  

 Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi Dayana di talian 019-240 7141 atau emailkan kepada members@kopcel.com.my