03-2694 3388 members@kopcel.com.my

PEMBIAYAAN KOPERASI

TAWARRUQ

Had Kemudahan

– Minima RM3,000.00

– Maksima RM50,000.00 (Berpandukan kepada jumlah caruman anggota)

Tempoh

– Maksima 3 Tahun

Kadar Faedah

5% setahun

Yuran Proses

RM30.00

Kelayakan

1. Disahkan dalam jawatan

2. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Jaminan

–  Tiada penjamin

Z

Dokumen Wajib

– Salinan Kad Pengenalan 

– Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  Kad Pekerja

  Celcom Axiata Berhad

MUAT TURUN BORANG