03-2694 3388 members@kopcel.com.my

PEMBIAYAAN KOPERASI

BAI BITHAMAN AJIL

Had Kemudahan

– Berpandukan harga barangan

Tempoh

– Minima 1 Tahun
– Maksima 2 Tahun

Kadar Upah

– 1 Tahun ; 10%

– 2 Tahun ; 24%

– Bayaran Proses : RM 30.00

Kelayakan

1. Disahkan dalam jawatan

2. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Saksi

–  2 orang lelaki atau 2 orang wanita seorang lelaki

Z

Dokumen Wajib

– Salinan Kad Pengenalan 

– Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja

  Celcom Axiata Berhad