03-2694 3388 members@kopcel.com.my

KOPERASI KITA

KOMITMEN KITA

PERKHIDMATAN KAMI

 

PEMBIAYAAN

Pembiayaan KOPCEL seperti Tawarruq, Bai Bithamin Ajil, Bai Al Inah dan pembiayaan peribadi Bank Rakyat melalui KOPCEL

PERNIAGAAN

Perniagaan KOPCEL seperti Kedai serbaneka, air mineral KOPCEL dan lain-lain

PROMOSI

Promosi produk yang dikeluarkan oleh KOPCEL dan kolaborasi dengan rakan niaga seperti t-shirt, Raqib Smart Watch dan ziarah umrah

Tarikh dikemaskini: 26 November 2019

Rakan Niaga