03-2694 3388 members@kopcel.com.my

VISI & MISI

Visi

“Untuk menjadi koperasi yang terbaik di Malaysia dan memberikan pulangan terbaik kepada anggota”

Misi

Memastikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi disampaikan kepada para Anggota dan pelanggan

Menjadi Koperasi yang berdaya saing dan melaksanakan perniagaan yang bijak atas setiap pelaburan dan memastikan pulangan yang terbaik kepada Anggota

Memastikan tadbir urus koperat yang terbaik dalam urusan bersama Anggota, pelanggan, rakan perniagaan dengan lebih bersifat telus dan terbuka ke arah pencapaian ke tahap yang lebih cemerlang dan profesional.

Memastikan pencapaian dan pengurusan yang cemerlang dalam memberikan peluang yang terbaik kepada warga kerja KOPCEL dan memberikan komitmen sepenuhnya terhadap koperasi.