03-2694 3388 members@kopcel.com.my

TAWARRUQ

 

PEMBIAYAAN KOPERASI

Konsep: Tawarruq

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Maksima RM10,000.00 / berpandukan kepada jumlah caruman anggota

Tempoh:
Minima 1 Tahun
Maksima 3 Tahun

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Kadar Faedah:

1 Tahun : 6%

2 Tahun : 14%

3 Tahun : 24 %

Jaminan:
1. Tiada penjamin

Dokumen Wajib:

Salinan Kad Pengenalan 
 -Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja Celcom Axiata Berhad

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi pegawai Pn Farhana di talian 03-2694 3388 atau emailkan kepada farhanaa.rosli@kopcel.com.myy