03-2694 3388 members@kopcel.com.my

TAWARRUQ

 

PEMBIAYAAN KOPERASI

Konsep: Tawarruq

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Maksima RM10,000.00 / berpandukan kepada jumlah caruman anggota

Tempoh:
Minima 1 Tahun
Maksima 3 Tahun

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Kadar Faedah:
1 Tahun = 6.00%
2 Tahun = 14.00%
3 Tahun = 24.00%

Jaminan:
1. Tiada penjamin

Dokumen Wajib:

Salinan Kad Pengenalan 
 -Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja Celcom Axiata Berhad

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi pegawai En. Shaiful Anuar di talian 03-2694 3388 atau emailkan kepada shaiful@kopcel.com.my