03-2694 3388 members@kopcel.com.my

PEMBIAYAAN KOPERASI

AL QARDHUL HASSAN

Had Kemudahan

– Maksima RM3,000.00

Tempoh

– 1 Tahun

Kadar Faedah

Tiada

Yuran Proses

RM100.00

Kelayakan

1. Disahkan dalam jawatan

2. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Z

Dokumen Wajib

– Salinan Kad Pengenalan 

– Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja

  Celcom Axiata Berhad

MUAT TURUN BORANG