03-2694 3388 members@kopcel.com.my

Pembiayaan

KOPCEL sentiasa mengutamakan kemudahan kepada anggota iaitu menyediakan kemudahan pembiayaan dan mengurangkan beban kewangan anggota. Bagi tujuan tersebut, KOPCEL menyediakan kemudahan pembiayaan seperti berikut:

 

KOPCEL juga menyediakan kemudahan kepada anggota yang ingin memohon pembiayaan peribadi Bank Rakyat melalui KOPCEL dengan jaminan kadar faedah yang lebih rendah kepada anggota.