03-2694 3388 members@kopcel.com.my

BAI BITHAMAN AJIL

 

PEMBIAYAAN KOPERASI

Konsep: Bai Bithman Ajil

Had Kemudahan:
Berpandukan harga barangan

Tempoh:
Minima – 1 Tahun
Maksima – 2 Tahun

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Kadar Upah:

1 Tahun ; 10%

2 Tahun ; 24%

Bayaran Proses : RM 30.00

Saksi:
2 orang lelaki atau 2 orang wanita seorang lelaki

Dokumen Wajib:

– Salinan Kad Pengenalan 
 -Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja Celcom Axiata Berhad

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi pegawai Pn Farhana di talian 03-2694 3388 atau emailkan kepada farhanaa.rosli@kopcel.com.my