03-2694 3388 members@kopcel.com.my

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

Tn. Hj Mohd Mudasir Bin Abdullah

Pengerusi

Celcom Axiata Berhad

Tn. Hj Shuhairy Abdullah

Naib Pengerusi

Celcom Axiata Berhad

En. Hazizi Harun

Bendahari

Pn. Mastura Kamaruddin

Setiausaha

Celcom Axiata Berhad

Tn. Hj Nik Kamaruddin Nik Ka

Ahli Lembaga Koperasi

Pn. Rozina Zakaria

Ahli Lembaga Koperasi

Celcom Axiata Berhad

En. Azhar Ta'at

Ahli Lembaga Koperasi

Pn. Aza Fazian Asmaon

Ahli Lembaga Koperasi

Businesswoman

En. Shermann Shamsuddin

Ahli Lembaga Koperasi

Celcom Axiata Berhad