03-2694 3388 members@kopcel.com.my

AL QARDHUL HASSAN

 

PEMBIAYAAN KOPERASI

 

Konsep: Al Qardhul Hassan

Had Kemudahan:
Minima RM1,000.00
Maksima RM3,000.00

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan Axiata Berhad (potongan gaji)

Kadar Faedah:
Upah Ujrah: RM100.00

Dokumen Wajib:
– Salinan Kad Pengenalan 
 -Salinan Slip Gaji terkini

– Salinan  kad Pekerja Celcom Axiata Berhad

Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi pegawai Pn Farhana di talian 03-2694 3388 atau emailkan kepada farhanaa.rosli@kopcel.com.myy