03-2694 3388 members@kopcel.com.my

KOPERASI KITA

KOMITMEN KITA

PERKHIDMATAN KAMI

 

PEMBIAYAAN

Pembiayaan koperasi Tawarruq, Bai Bithamin Ajil, Bai Al Inah dan pembiayaan peribadi Bank Rakyat melalui koperasi

PERNIAGAAN

Perniagaan koperasi seperti Kedai serbaneka, mineral water kopcel dan lain-lain

PROMOSI

Promosi produk yang dikeluarkan oleh kopcel dan kolaborasi dengan rakan niaga seperti t-shirt, Raqib Smart Watch dan ziarah umrah

Tarikh dikemaskini: 26 November 2019

Rakan Niaga